Szybki kontakt: +48 607 362 323 kontakt@importujznami.pl

Wysoki indeks ryzyka politycznego w Azji

Obecny indeks ryzyka politycznego w Azji wynosi 45%. Jest to niepokojąco wysoki wynik w porównaniu do globalnej średniej, wynoszącej o 10 punktów procentowych miej. Największym wskaźnikiem ryzyka politycznego w regionie dysponuje Azja Południowa, a tuż po niej Azja Południowo-Wschodnia.

W Chinach poziom wzrostu ryzyka na przestrzeni 10 lat od roku 2007 do 2017 podskoczył o 7.2%. Jest to efektem wysokiego poziomu wskaźnika niestabilności społecznej. Presja społeczna wynikająca ze znacznego zróżnicowania poziomów życia obywateli oraz wysokiej ilości korupcji jest najwyższa w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, pomimo odnotowanym w tym rejonie pokaźnym wzroście gospodarczym.

Opracowany przez Coface model ryzyka bierze również pod uwagę konflikty i ataki terrorystyczne. Liderami w tej dziedzinie są kraje południowo-azjatyckie i wschodnio-azjatyckie tj. Pakistan, Birma czy Filipiny w wyniku licznych podziałów etnicznych, religijnych i językowych.

Zwiększone ryzyko polityczne może mieć niekorzystny wpływ na działalność gospodarczą. Odpływ środków z gospodarki może prowadzić do spadków na rynku akcji I wzrostu rentowności obligacji, co powoduje pogorszenie warunków finansowania. Ponadto podwyższone koszty obsługi zadłużenia mogą z kolei oznaczać spadek poziomu zaufania przedsiębiorstw I gospodarstw domowych. W konsekwencji zniechęca to do inwestycji i zwiększania wydatków.

 

Źródło: www.egospodarka.pl

Masz pytania albo potrzebujesz informacji? Zostaw swoje dane - oddzwonimy!